ï»? 发挥场域å»ø™®¾æ•ˆåº” 推进‹z›é˜³éƒ½å¸‚圈徏è®?——访‹z›é˜³è§„划建筑设计研究院区域规划研½I¶ä¸­å¿ƒä¸»ä»»é™ˆž®‘乐_沛_—省工½E‹å‹˜å¯Ÿè®¾è®¡è¡Œä¸šåä¼?/title> <meta name="description" content="发挥场域å»ø™®¾æ•ˆåº” 推进‹z›é˜³éƒ½å¸‚圈徏è®?——访‹z›é˜³è§„划建筑设计研究院区域规划研½I¶ä¸­å¿ƒä¸»ä»»é™ˆž®‘乐" /> <meta name="keyword" content="" /> <link rel="stylesheet" href="/css/defaultPage.css" type="text/css" /> <link href="/html/tem001/css/Style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language=javascript> //========================= 讄¡½®å­—体大中ž®?start ============= function doZoom(size){ var artibody = document.getElementById('Lab_Content'); if(!artibody){ return; } var artibodyChild = artibody.childNodes; artibody.style.fontSize = size + 'px'; //再对artibody div内的直接html节点讄¡½®fontSize属æ€? for(var i = 0; i < artibodyChild.length; i++){ if(artibodyChild[i].nodeType == 1){ artibodyChild[i].style.fontSize = size + 'px'; } } } //========================= 讄¡½®å­—体大中ž®?end ============= //========================= 打印正文部分 start ============= //print js begin function LoadPrintJsCallBack(){ if(typeof forSPrint == "object" && forSPrint.Print){ forSPrint.Print(); } } function LoadPrintJs(){ var jsFile = "/PClass/Js/print.js"; //打印主js文äšgurl jsFile += "?t="+ (new Date()).getTime(); var js = document.createElement("script"); js.setAttribute("src",jsFile); js.setAttribute("type","text/javascript"); //for ie js.onreadystatechange = function(){ if(js.readyState=="loaded"){ LoadPrintJsCallBack(); } }; js.onload = LoadPrintJsCallBack; document.body.insertBefore(js,null); // null for ff } //========================= 打印正文部分 end ============= </script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/js/jquery-1.8.2.min.js"></script> <script type="text/javascript"> function SetPageHeight() { var LHeight = $("#WinLeft").height(); var RHeight = $("#WinRight").height(); if (LHeight > RHeight) { $("#WinRight").height(LHeight); } else { $("#WinLeft").height(RHeight); } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <form method="post" action="./ShowInfo.aspx?moduleCode=101013&InfoID=5129" id="form1"> <input type="hidden" name="__VIEWSTATEGENERATOR" id="__VIEWSTATEGENERATOR" value="9F8A42F5" /> <input type="hidden" name="__EVENTVALIDATION" id="__EVENTVALIDATION" value="/wEdACUapCKtLOSqgnuri/vASclPHG/wAz6zFMxpBH8nmS4no3+Wm6PsxduRG/s89CSq4jgSvSoHeDKXkZqQA+hysl7BYjidqGrcx2pUX9GrP+XY5QaG8j79o0Q5mOGtywN3bzY9bwMXS1f77YuifDxco5OudW7YFpAtUeJanMV/7ADEdnSQULdPP+xLY/2RcC/smhK+rx9bhNB8wLnSEjBktR0i7jPOJ85YnczVT6Y79hZ9L4ywGhu6UEZX+QqP7yNXjyH31NZB9hmMb5ZjlFJWsd/SJvyg4SNHLQVM3npuuTv/Q5IxZbSTeCE+Wwo/2pbpOkIxq3fMh85aCbhcCVZI+u951BBP0qB9Qoo58BJWDlfHENRLwKU0PQKjUrsU8Sl/SpjnV/d5YWdbuFyUCi//Wt6P0ksZ+J0UFMPzzWlx91sWovNnMFcG0aU47NPAGMlhNdSc7Arhcl4VaqRQKNCt9kJUvtSWKiA3vgoWwa3JnqqB8hPced/d5NWCWZmNZPWgaB94z6u8a0LeIRo9udJOGjEA+QdBNy/33AVi6vj0aow+Y0UP+DTuuGb335Nge1D5oAWQKHd6rfCKlhbFWrkeGFSJYT+cCBeU/rPM5ZmcYc259O0rjPXmPJYKITwDoEaV0eTJ9ADjKpraaxyEaEuYHdU++BKTEnjNY/CKqNrZ5wP+Qytnyp+yxV3yYnvLZUp6r/TM2u+MLc3TycFhD2mxEqNEDwgGlFHrnIOqEDYECh93lH2pFQq5tLsP8sJaqV7uiH8DT1xPupRxQ67rTErCP6Q3a8PVddnNJRU4WDkkEYAAJxoYn+GqT4QRvoxCBub+WfE=" /> <div class="defHead"> <div class="Head1"> <div class="PageW"> <div class="Head"><img src="/images/head2019.png" /></div> </div> </div> <div class="Nav"> <div class="PageW"> <ul> <li class="L1" id="MC0" onmousemove="SetA(0,1);" onmouseout="SetA(0,0);" onclick="self.location='/'"><a href="/">¾|‘站首页</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC1" onmousemove="SetA(1,1);" onmouseout="SetA(1,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101005'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101005">高端</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC2" onmousemove="SetA(2,1);" onmouseout="SetA(2,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101004'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101004">行业动æ€?/a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC3" onmousemove="SetA(3,1);" onmouseout="SetA(3,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101013'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101013">会员风采</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC4" onmousemove="SetA(4,1);" onmouseout="SetA(4,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101025'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101025">观点</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC5" onmousemove="SetA(5,1);" onmouseout="SetA(5,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101001'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101001">文äšg通知</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC6" onmousemove="SetA(6,1);" onmouseout="SetA(6,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101002'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101002">公告公示</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC7" onmousemove="SetA(7,1);" onmouseout="SetA(7,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101007'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101007">政策法规</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC8" onmousemove="SetA(8,1);" onmouseout="SetA(8,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem14/?moduleCode=101008'"><a href="/info/Module/Tem14/?moduleCode=101008">信用体系å»ø™®¾</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC9" onmousemove="SetA(9,1);" onmouseout="SetA(9,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101014'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101014">设计师风é‡?/a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC10" onmousemove="SetA(10,1);" onmouseout="SetA(10,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101019'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101019">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> var SelID = -1; function AA(id){ return document.getElementById(id); } function AddFavorite(sTitle) { if (document.all) { window.external.addFavorite(document.location.href,sTitle); } } function SetA(thisID,isOver) { if (isOver == 1) { if(AA('MC' + thisID).className.indexOf("MS") ==-1) { AA('MC' + thisID).className += " "+AA('MC' + thisID).className+"MS"; } } else { if (thisID != SelID) { AA('MC' + thisID).className = "L1"; } } } //SetA(SelID, 1); </script> <div class="def"> <div class="A1">  å½“前位置åQ?span id="Lab_CurrentLocation">首页 > ä¼šå‘˜é£Žé‡‡</span></div> </div> <div class="MainCont"> <div class="MainLeft" id="WinLeft"> <div class="B1"> <div class="null"></div> <div id="PanShowTitle" class="lcBlk"> <div id="artibodyTitle"> <h1><span id="Lab_Title">发挥场域å»ø™®¾æ•ˆåº” 推进‹z›é˜³éƒ½å¸‚圈徏è®?——访‹z›é˜³è§„划建筑设计研究院区域规划研½I¶ä¸­å¿ƒä¸»ä»»é™ˆž®‘乐</span></h1> <div class="from_info"> 消息来源åQ?span id="Lab_Author">本网ç«?/span>     发布旉™—´åQ?span id="Lab_AppearDate">2020/12/9 16:45:59</span>     ‹¹è§ˆ‹Æ¡æ•°åQ?span id="Lab_BrowseCount"></span></div> </div> </div> <div class="null"></div> <div class="B1_01"> <span class="TDContent"><span id="Lab_Content"><section data-support="96¾~–辑å™? data-style-id="26318" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 10px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"><section data-width="100%" style="margin: 0px; padding: 1em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word !important; background-repeat: repeat; background-position: left top; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); background-size: 5px 5px; background-image: linear-gradient(45deg, rgb(254, 254, 254) 25%, rgb(234, 234, 234) 0px, rgb(234, 234, 234) 50%, rgb(254, 254, 254) 0px, rgb(254, 254, 254) 75%, rgb(234, 234, 234) 0px); width: 677px;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 14px; letter-spacing: 1.5px; line-height: 1.75em;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; text-indent: 2em; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); font-size: 16px;">¾~–者按</span></p><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; text-indent: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">  在深入学习诏å½Õd…šçš„十九届五中全会¾_„¡¥žã€å…¨é¢å¯åŠ¨æ´›é˜³éƒ½å¸‚圈å»ø™®¾ä¹‹é™…åQŒå¸‚委书记李亚在市委理论学习中心¾l„集中研讨交‹¹ä¼šä¸ŠæŒ‡å‡ºï¼Œè¦ä¸€æ‰‹æŠ“™å¹ç›®å»ø™®¾˜q™ä¸ªâ€œç‰›é¼Õd­â€ï¼Œä¸€æ‰‹æŠ“场域载体˜q™ä¸ªâ€œå¼º¼‚åœºâ€ï¼ŒæŽ¨åŠ¨èµ„金、äh才、技术等各类要素加快汇聚ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; text-indent: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">  “场域”这个新提法åQŒè•´å«ç€æˆ‘们务实推进‹z›é˜³éƒ½å¸‚圈和çŽîC»£åŒ–强市徏讄¡š„新思èµ\、新变化åQŒæ˜Žæ™îCº†æŠ“实抓细‹z›é˜³éƒ½å¸‚圈徏讄¡š„æ–°èµ\径、新抓手。本报今起开设《营造场域强¼‚åœºå‘力‹z›é˜³éƒ½å¸‚圈》栏目,专访部分专家学者和市直有关部门、县(å¸?åŒø™´Ÿè´£ähåQŒå°±å¦‚何抓好场域载体˜q™ä¸ªâ€œå¼º¼‚åœºâ€ã€æŽ¨˜q›æ´›é˜³éƒ½å¸‚圈å»ø™®¾˜q›è¡Œè§£è¯»ã€‚敬请关注ã€?/span></section></section></section></section></section><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"><br/></p><p><section data-support="96¾~–辑å™? data-style-id="28781" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; text-align: center;"><section style="margin: 0px; padding: 15px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; border-top: 1px solid rgb(232, 23, 23); border-right: 1px solid rgb(232, 23, 23); border-left: 1px solid rgb(232, 23, 23); border-bottom: none;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; color: rgb(233, 29, 29); transform: rotateZ(0deg);"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; letter-spacing: 2px; text-align: justify; text-indent: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">作äؓ集聚要素的磁矟뀁城市进阶的阶梯、嘪昑֟Žå¸‚核心竞争力的发展生态,场域载体å»ø™®¾å¿…将成äؓ我市推进都市圈徏讄¡š„重中之重ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; letter-spacing: 2px; text-align: justify; text-indent: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">昨日åQŒè®°è€…采访了参与《洛阳都市圈发展规划(2020â€?035)》编制的国家注册城乡规划师、洛阌™§„划徏½{‘设计研½I‰™™¢åŒºåŸŸè§„划研究中心ä¸ÖM“Q陈少乐,ž®±â€œåœºåŸŸâ€å¯¹‹z›é˜³éƒ½å¸‚圈徏讄¡š„重要意义˜q›è¡Œè§£è¯»ã€?/span></section></section></section><section style="margin: -23px 0px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"><img data-ratio="0.07142857142857142" data-type="png" data-w="672" data-width="100%" data-src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Ljib4So7yuWgo9icJ0yiaB8Z6ZTqA8dwoCJsTzx8BTmTWhwksbXsGxXkQASebaLvj3QcQibQ5K1lun59uIrTg5beiaQ/640?wx_fmt=png" _width="677px" class="" src="/upload/Info/images/20201209/6374312912184984038121706" crossorigin="anonymous" alt="囄¡‰‡" data-fail="0" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; height: auto !important; display: block; visibility: visible !important; width: 677px !important;"/></section></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"><br/></p><p><section data-support="96¾~–辑å™? data-style-id="28485" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; text-align: center;"><section style="margin: 0px; padding: 5px 20px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; background-color: rgb(232, 23, 23); color: rgb(254, 254, 254); display: inline-block;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">场域是社会学的重要概å¿?/p></section><section data-width="95%" style="margin: -20px auto 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; border-top: 1px dashed rgb(232, 23, 23); border-right: 1px dashed rgb(232, 23, 23); border-left: 1px dashed rgb(232, 23, 23); border-bottom: none; width: 643.141px; height: 25px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"/></section><section style="margin: 0px; padding: 15px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; border-width: 2px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 29, 29);"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; text-align: justify; letter-spacing: 2px; text-indent: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">陈少乐表½Cºï¼ŒåœºåŸŸæ˜¯ç¤¾ä¼šå­¦çš„重要概念,æ€ÖM½“是指一¿Uå…·æœ‰ç›¸å¯¹ç‹¬ç«‹æ€§ï¼Œä¼šæ ¹æ®å®žé™…和可能、历史和现实˜q›è¡Œå˜åŒ–åQŒæœ¬íw«å…·æœ‰è“¬å‹ƒç”Ÿå‘½åŠ›çš„社会空间ã€?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">当前åQŒéšç€ä¸­å›½˜q›å…¥â€œéƒ½å¸‚圈化”时代,各个都市圈通过½C¾ä¼šã€æ”¿æ²…R€ç»‹¹Žä¸‰å¤§èµ„本要素的有机强化</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">、叠加与融通、整合,形成都市圈内各城市间的复合共生关¾p»ï¼Œå…¶å…·ä½“表现就是一个个场域ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; text-align: justify; letter-spacing: 2px; text-indent: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">在都市圈å»ø™®¾ä¸­ï¼ŒåœºåŸŸæ˜¯è²ä½“å’Œòq›_°åQŒåˆä¸ä»…仅是载体和åã^台ã€?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">通过都市圈场域空间积聚和扩散形成都市圈内生动力,能够提升“圈域归属感”,形成区域òq¿æ³›è®¤å¯çš„“最大公¾U¦æƒ…愫”,例如åQŒæåˆîC¸Š‹¹øP¼Œä»¤äh惛_ˆ°å¼€æ”¾ã€é‡‘融和çŽîC»£åŒ–ï¼›</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">提到杭州åQŒå°±æ˜¯åˆ›æ–°ã€å©‰¾U¦å’Œæ±Ÿå—……这¿Uâ€œå½’属感”能够进一步放大场域聚集效应,使其吸引更多发展要素åQŒä¸æ–­äؓ当地及周边传¾lŸäñ”业升¾U§ã€æ–°å…´äñ”业培育等赋能åQŒæœ€¾lˆåŠ é€ŸåŞ成一个个å…ähœ‰ç‹¬ç‰¹ä¼˜åŠ¿å’Œé­…力的都市圈ã€?/span></section></section><section data-width="95%" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; border-right: 1px dashed rgb(232, 23, 23); border-bottom: 1px dashed rgb(232, 23, 23); border-left: 1px dashed rgb(232, 23, 23); border-top: none; width: 643.141px; height: 15px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"/></section><section data-width="70%" style="margin: -3px auto 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; width: 473.891px; height: 5px; background-color: rgb(233, 29, 29);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"/></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"><br/></p><p><section data-support="96¾~–辑å™? data-style-id="28485" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; text-align: center;"><section style="margin: 0px; padding: 5px 20px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; background-color: rgb(232, 23, 23); color: rgb(254, 254, 254); display: inline-block;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">场域是加快思想解放的“助推器â€?/p></section><section data-width="95%" style="margin: -20px auto 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; border-top: 1px dashed rgb(232, 23, 23); border-right: 1px dashed rgb(232, 23, 23); border-left: 1px dashed rgb(232, 23, 23); border-bottom: none; width: 643.141px; height: 25px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"/></section><section style="margin: 0px; padding: 15px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; border-width: 2px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 29, 29);"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; text-align: justify; letter-spacing: 2px; text-indent: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">˜q‘æ—¥åQŒçœå§”省政府审议通过《洛阳都市圈发展规划(2020â€?035)》,充分体现了对‹z›é˜³å‘展的支持,标志着‹z›é˜³éƒ½å¸‚圈徏设正式全面启动ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; text-align: justify; letter-spacing: 2px; text-indent: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">陈少乐认为,规划å»ø™®¾‹z›é˜³éƒ½å¸‚圈,是省委省政府打造“双引擎”、加快洛阛_‰¯ä¸­å¿ƒåŸŽå¸‚å»ø™®¾çš„重要战略部¾|Ԍ¼Œåœ¨ç«‹­‘Ïx–°å‘展阶段、诏å½ÀL–°å‘展理念、构建新发展格局的当下,区域协调发展格局日益清晰åQŒæœªæ¥åŸŽå¸‚的竞争一定是区域的竞争,更是场域的竞争ã€?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">新时期的‹z›é˜³éƒ½å¸‚圈徏设,要通过加快思想解放åQŒæŒ¾l­æ·±åŒ–拓展场域概念,推进都市圈“三åŒÞZ¸€æž¢çº½ä¸€åŸºåœ°â€å¾è®¾ï¼ŒåŠ å¿«èµ„源要素聚集ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; text-align: justify; letter-spacing: 2px; text-indent: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">持箋深化拓展都市圈场域概念,需要深入诏彻落实党的十九届五中全会¾_„¡¥žåQŒå¯¹ç…§åŒºåŸŸåè°ƒå‘展理论,深刻领会“都市圈、城市群成äؓ城镇化发展的ä¸ÖM½“形态”,把握‹z›é˜³éƒ½å¸‚圈徏讄¡š„重要背景åQ?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">依据“推动åŞ成优势互补高质量发展的区域经‹¹Žå¸ƒå±€â€ï¼ŒæŠŠæ¡‹z›é˜³éƒ½å¸‚圈徏讄¡š„重要方向åQ?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">体会“中襉Kƒ¨æœ‰æ¡ä»¶çš„省区åQŒè¦æœ‰æ„è¯†åœ°åŸ¹è‚²å¤šä¸ªä¸­å¿ƒåŸŽå¸‚åQŒé¿å…â€˜ä¸€å¸‚独大’”,把握‹z›é˜³éƒ½å¸‚圈徏讄¡š„重要遵åó@ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; text-align: justify; letter-spacing: 2px; text-indent: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">在具体实践中åQŒè¦æ”„¡œ¼å…¨å±€åQŒèŸ©å‡ºæ´›é˜³çœ‹‹z›é˜³åQŒåŠ å¿«æ´›é˜Ÿë€åã^™å¶å±±ã€ç„¦ä½œã€ä¸‰é—¨åˆö、济源交通互联互通、生态环境共保共沅R€äñ”业共铑օ±ä¿ƒã€æ–‡æ—…共生共融、公共服务共建共享徏讄¡Ž°ä»£åŒ–都市圈;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">要厚植发展新优势åQŒç§¯æžèžå…¥å›½å†…大循环重要支点、国内国际双循环重要节点åQŒå¡‘造奋勇争先场域ã€?/span></section></section><section data-width="95%" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; border-right: 1px dashed rgb(232, 23, 23); border-bottom: 1px dashed rgb(232, 23, 23); border-left: 1px dashed rgb(232, 23, 23); border-top: none; width: 643.141px; height: 15px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"/></section><section data-width="70%" style="margin: -3px auto 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; width: 473.891px; height: 5px; background-color: rgb(233, 29, 29);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"/></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"><br/></p><p><section data-support="96¾~–辑å™? data-style-id="28485" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; text-align: center;"><section style="margin: 0px; padding: 5px 20px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; background-color: rgb(232, 23, 23); color: rgb(254, 254, 254); display: inline-block;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">场域是促˜q›èµ„源整合的“育¿Uæœºâ€?/p></section><p style="margin: -20px auto 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; clear: both; min-height: 1em; border-top: 1px dashed rgb(232, 23, 23); border-right: 1px dashed rgb(232, 23, 23); border-left: 1px dashed rgb(232, 23, 23); border-bottom: none; width: 643.141px; height: 25px; text-indent: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"/></p><section style="margin: 0px; padding: 15px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; border-width: 2px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 29, 29);"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; text-align: justify; letter-spacing: 2px; text-indent: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">“在此前˜q›è¡Œçš„洛阳都市圈规划¾~–制调研中,‹¹Žæºã€ä¸‰é—¨åˆö、åã^™å¶å±±½{‰åœ°å±…æ°‘å¯ÒŽ´›é˜›_…³æ³¨åº¦æžé«˜åQŒå¯¹äºŽæ´›é˜³çš„归属感常常溢于言表ã€?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">”陈ž®‘乐说ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; text-align: justify; letter-spacing: 2px; text-indent: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">在具备共同情感认</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">知的基础上,通过发力场域å»ø™®¾åQŒçªç ´é˜»¼„ç”Ÿäº§è¦ç´ è‡ªç”±æµåŠ¨çš„行政壁垒和体制机刉™šœ¼„ï¼Œæœ€¾lˆåŞ成圈域认同,是都市圈å»ø™®¾çš„核心工作之一ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; text-align: justify; letter-spacing: 2px; text-indent: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">陈少乐认为,当代½C¾ä¼šå‘展的方向和­‘‹åŠ¿åQŒåº”该是不同场域的重叠与融合ã€?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">‹z›é˜³ã€åã^™å¶å±±ã€ç„¦ä½œã€ä¸‰é—¨åˆö、济源五城市地脉相连åQŒäñ”业相容,人文ç›æ€º²åQŒä¸Žä¹‹ç›¸å…³çš„‹z›é˜³éƒ½å¸‚圈徏设不是做½Ž€å•çš„五城市场域叠加,而是在做好“硬件”互联互动的基础上,å…Ïx³¨éƒ½å¸‚圈场域营造,å¯ÀL‰¾äº”城市场域之间可交流、可沟通的共同性与¾U¦å®šæ€§ï¼ŒåŒæ—¶åˆèƒ½ä¿æŒå„自场域自èín的自ä¸ÀL€§ä¸Žç‹¬ç‰¹æ€§ï¼Œä»Žè€Œå®žçŽ°â€œå’Œè€Œä¸åŒï¼Œå„美其美åQŒç¾Ž¾ŸŽä¸Žå…±â€ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; text-align: justify; letter-spacing: 2px; text-indent: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">在具体实践中åQŒè¦½Hå‡ºâ€œä¸€æ²³ä¸¤å±±â€ç”Ÿæ€ç‰¹è‰ÔŒ¼Œæ•´åˆè‡ªç„¶ä¿æŠ¤åŒºã€è‡ªç„¶ä¿ç•™åœ°½{‰ç”Ÿæ€æ¿å—,推动山水林田湖草沙生态系¾lŸæ²»ç†ï¼Œæ‰©å¤§ç”Ÿæ€äñ”品供¾l™ï¼Œå¡‘造生态场域;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">½Hå‡ºæ–‡æ—…资源富集特色åQŒæ•´åˆåŒºåŸŸæ–‡æ—…资源,叫响区域特色文旅品牌åQŒå¡‘造“一圈诗ç”Õd±±æ°ß_¼Œä¸€åœ°å›½è„‰æ˜¥¿U‹â€çš„文旅场域åQ?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">½Hå‡ºåˆ‰™€ ä¸šå’Œè‡ªä¸Õdˆ›æ–°ç‰¹è‰ÔŒ¼ŒååŒå»ø™®¾å…±æ€§åˆ›æ–°åã^収ͼŒæŽ¨è¿›äº§ä¸šé›†ç¾¤åŸ¹è‚²åQŒå…±å»ºâ€œå…¨å›½å…ˆ˜q›åˆ¶é€ ä¸šå‘展引领区”,塑造制造强国、质量强国的先行½Cø™ŒƒåœºåŸŸã€?/span></section></section><section data-width="95%" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; border-right: 1px dashed rgb(232, 23, 23); border-bottom: 1px dashed rgb(232, 23, 23); border-left: 1px dashed rgb(232, 23, 23); border-top: none; width: 643.141px; height: 15px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"/></section><section data-width="70%" style="margin: -3px auto 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; width: 473.891px; height: 5px; background-color: rgb(233, 29, 29);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"/></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"><br/></p><p><section data-support="96¾~–辑å™? data-style-id="28485" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; text-align: center;"><section style="margin: 0px; padding: 5px 20px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; background-color: rgb(232, 23, 23); color: rgb(254, 254, 254); display: inline-block;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">场域是实现区域复兴的“有力抓手â€?/p></section><section data-width="95%" style="margin: -20px auto 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; border-top: 1px dashed rgb(232, 23, 23); border-right: 1px dashed rgb(232, 23, 23); border-left: 1px dashed rgb(232, 23, 23); border-bottom: none; width: 643.141px; height: 25px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"/></section><section style="margin: 0px; padding: 15px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; border-width: 2px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 29, 29);"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; text-align: justify; letter-spacing: 2px; text-indent: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">场域既可以实现同一旉™—´åæ ‡ä¸‹çš„要素集聚åQŒä¹Ÿå¯ä»¥ä»¥å¤é‰´ä»ŠåQŒæˆä¸ºå®žçŽ°åŒºåŸŸå¤å…´çš„“有力抓手”ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; text-align: justify; letter-spacing: 2px; text-indent: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">陈少乐徏议,当今世界正经历百òq´æœªæœ‰ä¹‹å¤§å˜å±€åQŒåœ¨æž„徏新发展格局背景下,我市可以在都市圈å»ø™®¾ä¸ŠæŒ‰ç…§åœºåŸŸæ¦‚</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">念,加快文化再创造,深入研究丝èµ\文化åQŒæŒ–掘石½HŸå¯ºã€â€œäº”大都城”等国际化交往元素ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; text-align: justify; letter-spacing: 2px; text-indent: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">古代的洛阳都市圈人才辈出</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">åQŒç§‘技创新灿若¾Jæ˜ŸåQŒæˆ‘市可以挖掘先¿U¦â€œè¯¸å­ç™¾å®¶â€ä¸Žè¥¿æ–¹â€œè‹æ ¼æ‹‰åº•ã€æŸæ‹‰å›¾â€ç­‰æ€æƒ³å“²å­¦çš„比较研½IӞ¼›</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">挖掘东周½C¼åˆ¶ä¸ŽçŽ°ä»£å›½å®¶æ²»ç†ä½“¾pÀL²»ç†èƒ½åŠ›çš„关系åQ?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">挖掘隋唐的文化与当代文创艺术的结合;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 16px; text-indent: 2em;">挖掘沛_—府治理黄河与当代黄河‹¹åŸŸç”Ÿæ€ä¿æŠ¤å’Œé«˜è´¨é‡å‘展的历史脉络和优¿U€¾léªŒâ€¦â€¦ä»Žè€Œå¾ç«‹è“v贯通古今的场域载体åQŒåƈ依托‹z›é˜³éƒ½å¸‚圈场域的“国际基因”,˜q›ä¸€æ­¥å‡èšéƒ½å¸‚圈文化自主化徏讄¡š„合力åQŒå¡‘造国际äh文交往场域ã€?/span></section></section><section data-width="95%" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; border-right: 1px dashed rgb(232, 23, 23); border-bottom: 1px dashed rgb(232, 23, 23); border-left: 1px dashed rgb(232, 23, 23); border-top: none; width: 643.141px; height: 15px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"/></section><section data-width="70%" style="margin: -3px auto 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; width: 473.891px; height: 5px; background-color: rgb(233, 29, 29);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"/></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"><br/></p><p><br/></p></span></span> <span id="PageNum"></span> <p class="SP1">ã€?a href="javascript:window.external.addFavorite(window.location.href,'发挥场域å»ø™®¾æ•ˆåº” 推进‹z›é˜³éƒ½å¸‚圈徏è®?——访‹z›é˜³è§„划建筑设计研究院区域规划研½I¶ä¸­å¿ƒä¸»ä»»é™ˆž®‘乐')">收藏此页</a>】ã€?a href="javascript:doZoom(16)">å¤?/a> <a href="javascript:doZoom(14)">ä¸?/a> <a href="javascript:doZoom(12)">ž®?/a>】ã€?a href="javascript:LoadPrintJs()">打印</a>】ã€?a href="javascript:window.close()">关闭</a>ã€?/p> <div style="display: none;"><input name="Txt_InfoID" type="text" value="5129" id="Txt_InfoID" /></div> </div> </div> </div> <div class="Right" id="WinRight"> <div class="D1"> <div class="D1_T">最æ–îC¿¡æ?/div> <div class="D1_C" id="showArea"></div> </div> <div class="D4"> <input name="Txt_SearchKey" type="text" id="Txt_SearchKey" class="Txt_SearchKey" /> <input type="submit" name="But_Search" value="搜烦" id="But_Search" class="But_Search" /> </div> <div class="D3"> <div class="S_B_01"> <ul> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101003" target="_blank"><img src="/images/link1.jpg" alt="办事指南" /></a></li> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101018" target="_blank"><img src="/images/link2.jpg" alt="下蝲中心" /></a></li> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101017001" target="_blank"><img src="/images/link3.jpg" alt="企业招聘" /></a></li> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101017002" target="_blank"><img src="/images/link4.jpg" alt="个äh求职" /></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="defCopy"> <div class="CopyPageW"> <div class="Copyright"> <div class="Copy_Tit">友情链接åQ?/div> <div class="Copy_L"> <div class="Copy_L_P"> <ul> <li><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172262670663.jpg" title="中国住房与城乡徏è®ùNƒ¨"></a></li> <li><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172272840834.jpg" title="住房与城乡徏è®ùNƒ¨æ‰§ä¸šæ³¨å†Œä¸­å¿ƒ"></a></li> <li><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20172228405041842.jpg" title="沛_—省住房和城乡å»ø™®¾åŽ?></a></li> <li><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172275026441.jpg" title="中国勘察设计协会"></a></li> <li><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/201810181433294845.jpg" title="沛_—政务服务¾|?></a></li> <li><a href="" target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20191231143449856.jpg" title=""></a></li> </ul> </div> <div class="Copy_L_C"> <select name="CopyRight1$DDL_ZNBM" id="CopyRight1_DDL_ZNBM" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---职能部门---</option> <option value="http://www.mohurd.gov.cn/">中华人民共和国徏è®ùNƒ¨</option> <option value="http://www.pqrc.org.cn/">å»ø™®¾éƒ¨æ‰§ä¸šæ³¨å†Œä¸­å¿?/option> <option value="http://www.chinaeda.org/">中国勘察设计协会</option> <option value="http://www.hnjs.gov.cn/">沛_—省住房和城乡å»ø™®¾åŽ?/option> <option value="http://www.henanjs.com/">省徏设执业资格注册中å¿?/option> <option value="http://www.hnzwfw.gov.cn/hnzw/bmft/index/bm_index.do?webId=1&deptid=001001020">沛_—政务服务¾|?/option> </select> <select name="CopyRight1$DDL_DSLJ" id="CopyRight1_DDL_DSLJ" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---地市链接---</option> <option value="http://zjw.nanyang.gov.cn/">南阳市住房和城乡å»ø™®¾å§”员ä¼?/option> <option value="http://www.jzjsw.gov.cn/">焦作å»ø™®¾¾|?/option> <option value="http://zjj.hebi.gov.cn/">鹤壁市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.xxszjj.gov.cn/">æ–îC¹¡å¸‚住房和城乡å»ø™®¾å§”员ä¼?/option> <option value="http://www.lycj.gov.cn/">‹z›é˜³åŸŽå¾ä¿¡æ¯¾|?/option> <option value="http://ayzjj.anyang.gov.cn/index.jsp">安阳市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.luohejw.gov.cn/">漯河市城乡徏讑֧”员会</option> <option value="http://www.xcszjj.gov.cn/">许昌市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.zkzj.gov.cn/">周口市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.zmdjsw.gov.cn/main/84-1.html">驻马店市住房和城乡徏讑ֱ€</option> <option value="http://www.smxec.com/Index.asp">三门峡徏设信息网</option> <option value="http://www.jyszjj.gov.cn/">‹¹Žæºå¸‚住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.pyjs.gov.cn/class.asp?class=58">‹È®é˜³å¸‚徏讄¡½‘</option> <option value="http://www.xyjw.gov.cn/">信阳市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.sqzj.gov.cn/index.html">商丘市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.kfjs.gov.cn/kcsj/">开ž®å¸‚住房和城乡徏讑ֱ€</option> <option value="http://www.kjks.com/">郑州勘察设计信息¾|?/option> </select> <select name="CopyRight1$DDL_YHXH" id="CopyRight1_DDL_YHXH" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---友好协会---</option> <option value="http://www.haec.org.cn/">沛_—省徏讄¡›‘理协ä¼?/option> <option value="http://www.hngczlxxw.com/f">沛_—省徏讑ַ¥½E‹è´¨é‡ç›‘督检‹¹‹è¡Œä¸šåä¼?/option> <option value="http://www.hnfdc.org.cn/">沛_—省房åœîCñ”业协ä¼?/option> <option value="http://www.hngcjs.net/">沛_—工程å»ø™®¾ä¿¡æ¯¾|?/option> <option value="http://www.hnrea.org.cn/">沛_—省房åœîCñ”ä¼îC­h师与¾lçºªäººåä¼?/option> <option value="http://www.hncen.net/">沛_—省徏设教育协ä¼?/option> <option value="http://hnjskjxh.com/">沛_—省徏讄¡§‘技协会</option> </select> 您是½W¬ï¼š<span id="CopyRight1_Lab_WebCount"><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/2.gif'><img src='/images/count/1.gif'><img src='/images/count/7.gif'><img src='/images/count/6.gif'><img src='/images/count/6.gif'><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/6.gif'><img src='/images/count/5.gif'></span>讉K—®è€? </div> </div> <div class="Copy_R"> 版权所æœ?沛_—省工½E‹å‹˜å¯Ÿè®¾è®¡è¡Œä¸šåä¼?br> 备案序号åQ?a target="_blank" style="color:white;">豫ICPå¤?6038403å?1</a><br> 技术支持:沛_—智邦¿U‘技有限公司 </div> <div class="Copy-Center-WX"></div> </div> </div> </div> <script language="javascript" type="text/javascript"> function NewOpen(DDL_obj) { var index = DDL_obj.selectedIndex; var webUrl = DDL_obj.options[index].value; window.open(webUrl); } </script> <script language='javascript'>SetA(-1, -1);</script></form> <a href="http://www.aomen24.com/">»Ø¼ÒµÄÓÕ»ó34¼¯ÏÂÔØ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <script id="COUNTER_FORIE" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/PClass/Js/show_TZ.js"></script> <script type="text/javascript"> function resizeImg(obj) { var obj = document.getElementById(obj); var objContent = obj.innerHTML; var imgs = obj.getElementsByTagName('img'); if(imgs==null) return; for(var i=0; i<imgs.length; i++) { if(imgs[i].width>600) { imgs[i].width = 600; } } } window.onload = function () { resizeImg('Lab_Content'); SetPageHeight(); } </script>