ï»? 省协会联合党支部被评定äؓ2020òq´åº¦åŽ…直五星¾U§å…šæ”¯éƒ¨_沛_—省工½E‹å‹˜å¯Ÿè®¾è®¡è¡Œä¸šåä¼?/title> <meta name="description" content="省协会联合党支部被评定äؓ2020òq´åº¦åŽ…直五星¾U§å…šæ”¯éƒ¨" /> <meta name="keyword" content="" /> <link rel="stylesheet" href="/css/defaultPage.css" type="text/css" /> <link href="/html/tem001/css/Style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language=javascript> //========================= 讄¡½®å­—体大中ž®?start ============= function doZoom(size){ var artibody = document.getElementById('Lab_Content'); if(!artibody){ return; } var artibodyChild = artibody.childNodes; artibody.style.fontSize = size + 'px'; //再对artibody div内的直接html节点讄¡½®fontSize属æ€? for(var i = 0; i < artibodyChild.length; i++){ if(artibodyChild[i].nodeType == 1){ artibodyChild[i].style.fontSize = size + 'px'; } } } //========================= 讄¡½®å­—体大中ž®?end ============= //========================= 打印正文部分 start ============= //print js begin function LoadPrintJsCallBack(){ if(typeof forSPrint == "object" && forSPrint.Print){ forSPrint.Print(); } } function LoadPrintJs(){ var jsFile = "/PClass/Js/print.js"; //打印主js文äšgurl jsFile += "?t="+ (new Date()).getTime(); var js = document.createElement("script"); js.setAttribute("src",jsFile); js.setAttribute("type","text/javascript"); //for ie js.onreadystatechange = function(){ if(js.readyState=="loaded"){ LoadPrintJsCallBack(); } }; js.onload = LoadPrintJsCallBack; document.body.insertBefore(js,null); // null for ff } //========================= 打印正文部分 end ============= </script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/js/jquery-1.8.2.min.js"></script> <script type="text/javascript"> function SetPageHeight() { var LHeight = $("#WinLeft").height(); var RHeight = $("#WinRight").height(); if (LHeight > RHeight) { $("#WinRight").height(LHeight); } else { $("#WinLeft").height(RHeight); } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <form method="post" action="./ShowInfo.aspx?moduleCode=101004&InfoID=5294" id="form1"> <input type="hidden" name="__VIEWSTATEGENERATOR" id="__VIEWSTATEGENERATOR" value="9F8A42F5" /> <input type="hidden" name="__EVENTVALIDATION" id="__EVENTVALIDATION" value="/wEdACXcNuS7HB+2DbRA53sT15aIHG/wAz6zFMxpBH8nmS4no3+Wm6PsxduRG/s89CSq4jgSvSoHeDKXkZqQA+hysl7BYjidqGrcx2pUX9GrP+XY5QaG8j79o0Q5mOGtywN3bzY9bwMXS1f77YuifDxco5OudW7YFpAtUeJanMV/7ADEdnSQULdPP+xLY/2RcC/smhK+rx9bhNB8wLnSEjBktR0i7jPOJ85YnczVT6Y79hZ9L4ywGhu6UEZX+QqP7yNXjyH31NZB9hmMb5ZjlFJWsd/SJvyg4SNHLQVM3npuuTv/Q5IxZbSTeCE+Wwo/2pbpOkIxq3fMh85aCbhcCVZI+u951BBP0qB9Qoo58BJWDlfHENRLwKU0PQKjUrsU8Sl/SpjnV/d5YWdbuFyUCi//Wt6P0ksZ+J0UFMPzzWlx91sWovNnMFcG0aU47NPAGMlhNdSc7Arhcl4VaqRQKNCt9kJUvtSWKiA3vgoWwa3JnqqB8hPced/d5NWCWZmNZPWgaB94z6u8a0LeIRo9udJOGjEA+QdBNy/33AVi6vj0aow+Y0UP+DTuuGb335Nge1D5oAWQKHd6rfCKlhbFWrkeGFSJYT+cCBeU/rPM5ZmcYc259O0rjPXmPJYKITwDoEaV0eTJ9ADjKpraaxyEaEuYHdU++BKTEnjNY/CKqNrZ5wP+Qytnyp+yxV3yYnvLZUp6r/TM2u+MLc3TycFhD2mxEqNEDwgGlFHrnIOqEDYECh93lH2pFQq5tLsP8sJaqV7uiH8DT1xPupRxQ67rTErCP6Q3PysFezfQ6E1in0A5cDmc5nMUu/OJhROBFz/HNvqsmfw=" /> <div class="defHead"> <div class="Head1"> <div class="PageW"> <div class="Head"><img src="/images/head2019.png" /></div> </div> </div> <div class="Nav"> <div class="PageW"> <ul> <li class="L1" id="MC0" onmousemove="SetA(0,1);" onmouseout="SetA(0,0);" onclick="self.location='/'"><a href="/">¾|‘站首页</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC1" onmousemove="SetA(1,1);" onmouseout="SetA(1,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101005'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101005">高端</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC2" onmousemove="SetA(2,1);" onmouseout="SetA(2,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101004'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101004">行业动æ€?/a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC3" onmousemove="SetA(3,1);" onmouseout="SetA(3,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101013'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101013">会员风采</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC4" onmousemove="SetA(4,1);" onmouseout="SetA(4,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101025'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101025">观点</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC5" onmousemove="SetA(5,1);" onmouseout="SetA(5,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101001'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101001">文äšg通知</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC6" onmousemove="SetA(6,1);" onmouseout="SetA(6,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101002'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101002">公告公示</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC7" onmousemove="SetA(7,1);" onmouseout="SetA(7,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101007'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101007">政策法规</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC8" onmousemove="SetA(8,1);" onmouseout="SetA(8,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem14/?moduleCode=101008'"><a href="/info/Module/Tem14/?moduleCode=101008">信用体系å»ø™®¾</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC9" onmousemove="SetA(9,1);" onmouseout="SetA(9,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101014'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101014">设计师风é‡?/a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC10" onmousemove="SetA(10,1);" onmouseout="SetA(10,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101019'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101019">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> var SelID = 2; function AA(id){ return document.getElementById(id); } function AddFavorite(sTitle) { if (document.all) { window.external.addFavorite(document.location.href,sTitle); } } function SetA(thisID,isOver) { if (isOver == 1) { if(AA('MC' + thisID).className.indexOf("MS") ==-1) { AA('MC' + thisID).className += " "+AA('MC' + thisID).className+"MS"; } } else { if (thisID != SelID) { AA('MC' + thisID).className = "L1"; } } } //SetA(SelID, 1); </script> <div class="def"> <div class="A1">  å½“前位置åQ?span id="Lab_CurrentLocation">首页 > è¡Œä¸šåŠ¨æ€?/span></div> </div> <div class="MainCont"> <div class="MainLeft" id="WinLeft"> <div class="B1"> <div class="null"></div> <div id="PanShowTitle" class="lcBlk"> <div id="artibodyTitle"> <h1><span id="Lab_Title">省协会联合党支部被评定äؓ2020òq´åº¦åŽ…直五星¾U§å…šæ”¯éƒ¨</span></h1> <div class="from_info"> 消息来源åQ?span id="Lab_Author">本网ç«?/span>     发布旉™—´åQ?span id="Lab_AppearDate">2021/3/5 16:34:16</span>     ‹¹è§ˆ‹Æ¡æ•°åQ?span id="Lab_BrowseCount"></span></div> </div> </div> <div class="null"></div> <div class="B1_01"> <span class="TDContent"><span id="Lab_Content"><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, " helvetica="" pingfang="" hiragino="" sans="" microsoft="" yahei="" letter-spacing:="" text-align:="" white-space:="" word-wrap:="" break-word=""><section style="margin: 0px; padding: 0px 4px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; font-size: 15px; line-height: 1.8; letter-spacing: 1px; color: rgb(255, 229, 161);"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">åœ?020òq´åº¦åŽ…直党支部星¾U§è¯„定中åQŒæ²³å—省工程勘察设计行业协会联合党支部、河南省城乡建筑设计院有限公司党支部½{?4个党支部被中共河南省住房城乡å»ø™®¾åŽ…机兛_§”员会评定为“五星çñ”党支部”ã€?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">沛_—省工½E‹å‹˜å¯Ÿè®¾è®¡è¡Œä¸šåä¼šè”合党支部由河南省省工½E‹å‹˜å¯Ÿè®¾è®¡è¡Œä¸šåä¼šã€æ²³å—省å»ø™®¾ä¼šè®¡å­¦ä¼šå’Œæ²³å—省市政公用业协会组成ã€?020òqß_¼Œåœ¨çœä½å¾åŽ…直属机兛_…šå§”的领导下,¾l“合党支部具体情况,创新思èµ\åQŒå…¨é¢æŽ¨˜q›å…šå»ºï¼Œ¿U¯æžæœ‰æ•ˆåœ°å¼€å±•å„™åҎ´»åŠ¨ï¼Œä¸æ–­å¢žå¼ºå…šç»„¾l‡çš„凝聚力、战斗力和媄响力ã€?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">抗击疫情显担当,当好正能量“加速器”。疫情期é—ß_¼Œå‘布疫情倡议书、开展行业调研,发布《河南省工程勘察设计行业受疫情媄响调研报告》,¾l™ä¸»½Ž¡éƒ¨é—¨è°­a€çŒ®ç­–åQŒäؓ企业免费提供在家办公YJK、云译֠‚½{‰è®¡½Ž—机软äšgåQŒåä¼šå…¨ä½“员工于3月初¿U¯æžå“åº”党中央的号召åQŒè¯å½ÖM¹ æ€ÖM¹¦è®°é‡è¦æŒ‡½Cø™¸Šè·ƒæ‹Æ¾ï¼Œå…׃ؓ疫区½{šw›†å–„款4300余元ã€?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">践行宗旨守初心,扶危‹¹Žå›°æ‰¬æ­£æ°”。党支部坚决贯彻落实“精准扶贫、精准脱贫”战略部¾|Ԍ¼Œå¸®æ‰¶‹z›é˜³å¸‚嵩县养育沟村,¾_‘Ö‡†è°ƒç ”åQŒå¤šæ–¹ç­¹æŽªï¼Œæ™ºåŠ›ç‰©åŠ›åŒæ‰¶æŒï¼Œè®¾è®¡è§„划沿沟景观蓝图åQŒå®‰è£…èµ\灯等åQŒå…±æŠ•å…¥èµ„金36615元,动员½C¾ä¼šåŠ›é‡æŠ•å…¥èµ„金20120元ã€?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">党徏引领åQŒå‘挥行业优势,¿U¯æžå¿—愿行。党支部在省厅机兛_…šå§”的支持领导下,¿U¯æž¾l„织设计行业有关专家åQŒæ·±å…¥åŸºå±‚开展调研åñ”谈,实地走访了商城县、åã^舆县、睢åŽÑ€è¾‰åŽÑ€é¡¹åŸŽå¸‚½{?0多个åQˆåŽ¿åQ‰å¸‚åQŒæŒ‡å¯¼æ–°æ—¶ä»£æ–‡æ˜Žå®žè·µä¸­å¿ƒæ”šw€ å‡¾U§ï¼Œ¾~–写了《河南省新时代文明实践中心(所、站åQ‰å¾½{‘设计导则(征求意见½E¿ï¼‰ã€‹ï¼Œå¾—到了省文明办、厅文明办高度赞扬。协会党支部¾l„织有关会员单位åQŒäؓ‹¹Žæº½Cø™ŒƒåŒºç¾Žä¸½å®œå±…农房徏讑ֿ—愿提供高质量设计æ–ÒŽ¡ˆ105套,òq¶ç¼–制《河南省‹¹Žæº½Cø™ŒƒåŒºå†œæˆ¿è®¾è®¡æ ‡å‡†å›¾é›†ã€‹ç§»äº¤ç»™‹¹Žæº½Cø™ŒƒåŒÞZ½å»ºå±€ã€?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">加强党徏宣传åQŒå½“好宣传员。协会加å¼ÞZº’联网内容å»ø™®¾åQŒæ——帜鲜明坚持正¼‹®æ”¿æ²ÀL–¹å‘、舆论导向和价值取向。在微信公众号及协会门户¾|‘站讄¡«‹â€œçº¢è‰²ä¸“栏”,用社会主‹¹ä­hå€ÆD§‚团结凝聚¾|‘æ°‘åQŒä¼ æ’­ä¹ ˜q‘åã^新时代中国特色社会主义思想ã€?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">加强自èín学习åQŒæŒ¾l­æé«˜å…šå»ºæ°´òqŸë€‚以习近òqÏx–°æ—¶ä»£ä¸­å›½ç‰¹è‰²½C¾ä¼šä¸ÖM¹‰æ€æƒ³æ­¦è£…头脑、指导实践作为党员教育管理的首要ä»ÕdŠ¡åQŒç»„¾l‡å…šå‘˜è®¤çœŸå­¦ä¹ è¯å½ÖM¹ ˜q‘åã^新时代中国特色社会主义思想的核心要义、基本精¼œžã€å®žè·µè¦æ±‚,自觉学懂弄通做实,坚持每周二集体学习制度,è¯ÕdŽŸè‘—、学原文、悟原理åQŒæŽŒæ¡è¯½I¿å…¶ä¸­çš„马克思主义立åœø™§‚ç‚ÒŽ–¹æ³•ï¼Œå¢žå¼ºæ”¿æ²»è‡ªè§‰ã€ç†è®ø™‡ªä¿¡ã€æƒ…感融入ã€?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2021òqß_¼Œå…šæ”¯éƒ¨å°†è®¤çœŸè´¯å½»è½å®žä¹ è¿‘òqÏx–°æ—¶ä»£ä¸­å›½ç‰¹è‰²½C¾ä¼šä¸ÖM¹‰æ€æƒ³å’Œå…šçš„十九大¾_„¡¥žåQŒä»¥ä¸¥æ²»å…šå·¥ä½œåŠå…šå²å­¦ä¹ ‹zÕdŠ¨ä¸ºå¥‘机,采取更加有力的ä‹D措抓好协会联合党支部党的政治å»ø™®¾ã€æ€æƒ³å»ø™®¾ã€ç»„¾l‡å¾è®¾ã€ä½œé£Žå¾è®¾ã€çºªå¾‹å¾è®¾ï¼Œä»¥æ›´åŠ æ˜‚扬的斗志、更加进取的¾_„¡¥žã€æ›´åŠ æ‰Žå®žçš„作风抓好协会各项工作åQŒå±•çŽ°è¡Œä¸šè‰¯å¥½åŞ象ã€?/span></p></section></section><p></p><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, " helvetica="" pingfang="" hiragino="" sans="" microsoft="" yahei="" letter-spacing:="" white-space:="" text-align:="" word-wrap:="" break-word=""></section><p></p></span></span> <span id="PageNum"></span> <p class="SP1">ã€?a href="javascript:window.external.addFavorite(window.location.href,'省协会联合党支部被评定äؓ2020òq´åº¦åŽ…直五星¾U§å…šæ”¯éƒ¨')">收藏此页</a>】ã€?a href="javascript:doZoom(16)">å¤?/a> <a href="javascript:doZoom(14)">ä¸?/a> <a href="javascript:doZoom(12)">ž®?/a>】ã€?a href="javascript:LoadPrintJs()">打印</a>】ã€?a href="javascript:window.close()">关闭</a>ã€?/p> <div style="display: none;"><input name="Txt_InfoID" type="text" value="5294" id="Txt_InfoID" /></div> </div> </div> </div> <div class="Right" id="WinRight"> <div class="D1"> <div class="D1_T">最æ–îC¿¡æ?/div> <div class="D1_C" id="showArea"></div> </div> <div class="D4"> <input name="Txt_SearchKey" type="text" id="Txt_SearchKey" class="Txt_SearchKey" /> <input type="submit" name="But_Search" value="搜烦" id="But_Search" class="But_Search" /> </div> <div class="D3"> <div class="S_B_01"> <ul> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101003" target="_blank"><img src="/images/link1.jpg" alt="办事指南" /></a></li> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101018" target="_blank"><img src="/images/link2.jpg" alt="下蝲中心" /></a></li> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101017001" target="_blank"><img src="/images/link3.jpg" alt="企业招聘" /></a></li> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101017002" target="_blank"><img src="/images/link4.jpg" alt="个äh求职" /></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="defCopy"> <div class="CopyPageW"> <div class="Copyright"> <div class="Copy_Tit">友情链接åQ?/div> <div class="Copy_L"> <div class="Copy_L_P"> <ul> <li><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172262670663.jpg" title="中国住房与城乡徏è®ùNƒ¨"></a></li> <li><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172272840834.jpg" title="住房与城乡徏è®ùNƒ¨æ‰§ä¸šæ³¨å†Œä¸­å¿ƒ"></a></li> <li><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20172228405041842.jpg" title="沛_—省住房和城乡å»ø™®¾åŽ?></a></li> <li><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172275026441.jpg" title="中国勘察设计协会"></a></li> <li><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/201810181433294845.jpg" title="沛_—政务服务¾|?></a></li> <li><a href="" target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20191231143449856.jpg" title=""></a></li> </ul> </div> <div class="Copy_L_C"> <select name="CopyRight1$DDL_ZNBM" id="CopyRight1_DDL_ZNBM" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---职能部门---</option> <option value="http://www.mohurd.gov.cn/">中华人民共和国徏è®ùNƒ¨</option> <option value="http://www.pqrc.org.cn/">å»ø™®¾éƒ¨æ‰§ä¸šæ³¨å†Œä¸­å¿?/option> <option value="http://www.chinaeda.org/">中国勘察设计协会</option> <option value="http://www.hnjs.gov.cn/">沛_—省住房和城乡å»ø™®¾åŽ?/option> <option value="http://www.henanjs.com/">省徏设执业资格注册中å¿?/option> <option value="http://www.hnzwfw.gov.cn/hnzw/bmft/index/bm_index.do?webId=1&deptid=001001020">沛_—政务服务¾|?/option> </select> <select name="CopyRight1$DDL_DSLJ" id="CopyRight1_DDL_DSLJ" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---地市链接---</option> <option value="http://zjw.nanyang.gov.cn/">南阳市住房和城乡å»ø™®¾å§”员ä¼?/option> <option value="http://www.jzjsw.gov.cn/">焦作å»ø™®¾¾|?/option> <option value="http://zjj.hebi.gov.cn/">鹤壁市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.xxszjj.gov.cn/">æ–îC¹¡å¸‚住房和城乡å»ø™®¾å§”员ä¼?/option> <option value="http://www.lycj.gov.cn/">‹z›é˜³åŸŽå¾ä¿¡æ¯¾|?/option> <option value="http://ayzjj.anyang.gov.cn/index.jsp">安阳市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.luohejw.gov.cn/">漯河市城乡徏讑֧”员会</option> <option value="http://www.xcszjj.gov.cn/">许昌市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.zkzj.gov.cn/">周口市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.zmdjsw.gov.cn/main/84-1.html">驻马店市住房和城乡徏讑ֱ€</option> <option value="http://www.smxec.com/Index.asp">三门峡徏设信息网</option> <option value="http://www.jyszjj.gov.cn/">‹¹Žæºå¸‚住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.pyjs.gov.cn/class.asp?class=58">‹È®é˜³å¸‚徏讄¡½‘</option> <option value="http://www.xyjw.gov.cn/">信阳市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.sqzj.gov.cn/index.html">商丘市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.kfjs.gov.cn/kcsj/">开ž®å¸‚住房和城乡徏讑ֱ€</option> <option value="http://www.kjks.com/">郑州勘察设计信息¾|?/option> </select> <select name="CopyRight1$DDL_YHXH" id="CopyRight1_DDL_YHXH" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---友好协会---</option> <option value="http://www.haec.org.cn/">沛_—省徏讄¡›‘理协ä¼?/option> <option value="http://www.hngczlxxw.com/f">沛_—省徏讑ַ¥½E‹è´¨é‡ç›‘督检‹¹‹è¡Œä¸šåä¼?/option> <option value="http://www.hnfdc.org.cn/">沛_—省房åœîCñ”业协ä¼?/option> <option value="http://www.hngcjs.net/">沛_—工程å»ø™®¾ä¿¡æ¯¾|?/option> <option value="http://www.hnrea.org.cn/">沛_—省房åœîCñ”ä¼îC­h师与¾lçºªäººåä¼?/option> <option value="http://www.hncen.net/">沛_—省徏设教育协ä¼?/option> <option value="http://hnjskjxh.com/">沛_—省徏讄¡§‘技协会</option> </select> 您是½W¬ï¼š<span id="CopyRight1_Lab_WebCount"><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/2.gif'><img src='/images/count/1.gif'><img src='/images/count/8.gif'><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/9.gif'><img src='/images/count/7.gif'><img src='/images/count/2.gif'><img src='/images/count/6.gif'></span>讉K—®è€? </div> </div> <div class="Copy_R"> 版权所æœ?沛_—省工½E‹å‹˜å¯Ÿè®¾è®¡è¡Œä¸šåä¼?br> 备案序号åQ?a target="_blank" style="color:white;">豫ICPå¤?6038403å?1</a><br> 技术支持:沛_—智邦¿U‘技有限公司 </div> <div class="Copy-Center-WX"></div> </div> </div> </div> <script language="javascript" type="text/javascript"> function NewOpen(DDL_obj) { var index = DDL_obj.selectedIndex; var webUrl = DDL_obj.options[index].value; window.open(webUrl); } </script> <script language='javascript'>SetA(2, 1); SelID=2</script></form> <a href="http://www.aomen24.com/">»Ø¼ÒµÄÓÕ»ó34¼¯ÏÂÔØ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <script id="COUNTER_FORIE" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/PClass/Js/show_TZ.js"></script> <script type="text/javascript"> function resizeImg(obj) { var obj = document.getElementById(obj); var objContent = obj.innerHTML; var imgs = obj.getElementsByTagName('img'); if(imgs==null) return; for(var i=0; i<imgs.length; i++) { if(imgs[i].width>600) { imgs[i].width = 600; } } } window.onload = function () { resizeImg('Lab_Content'); SetPageHeight(); } </script>