ï»? 住徏部:军_®šä¿®æ”¹ã€Šå¾½{‘å·¥½E‹æ–½å·¥è®¸å¯ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹ç­‰ä¸‰éƒ¨è§„ç« åQè‡ªå…¬å¸ƒä¹‹æ—¥èµäh–½è¡Œï¼_沛_—省工½E‹å‹˜å¯Ÿè®¾è®¡è¡Œä¸šåä¼?/title> <meta name="description" content="住徏部:军_®šä¿®æ”¹ã€Šå¾½{‘å·¥½E‹æ–½å·¥è®¸å¯ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹ç­‰ä¸‰éƒ¨è§„ç« åQè‡ªå…¬å¸ƒä¹‹æ—¥èµäh–½è¡Œï¼" /> <meta name="keyword" content="" /> <link rel="stylesheet" href="/css/defaultPage.css" type="text/css" /> <link href="/html/tem001/css/Style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!--#VideoSupportFile#--> <script language=javascript> //========================= 讄¡½®å­—体大中ž®?start ============= function doZoom(size){ var artibody = document.getElementById('Lab_Content'); if(!artibody){ return; } var artibodyChild = artibody.childNodes; artibody.style.fontSize = size + 'px'; //再对artibody div内的直接html节点讄¡½®fontSize属æ€? for(var i = 0; i < artibodyChild.length; i++){ if(artibodyChild[i].nodeType == 1){ artibodyChild[i].style.fontSize = size + 'px'; } } } //========================= 讄¡½®å­—体大中ž®?end ============= //========================= 打印正文部分 start ============= //print js begin function LoadPrintJsCallBack(){ if(typeof forSPrint == "object" && forSPrint.Print){ forSPrint.Print(); } } function LoadPrintJs(){ var jsFile = "/PClass/Js/print.js"; //打印主js文äšgurl jsFile += "?t="+ (new Date()).getTime(); var js = document.createElement("script"); js.setAttribute("src",jsFile); js.setAttribute("type","text/javascript"); //for ie js.onreadystatechange = function(){ if(js.readyState=="loaded"){ LoadPrintJsCallBack(); } }; js.onload = LoadPrintJsCallBack; document.body.insertBefore(js,null); // null for ff } //========================= 打印正文部分 end ============= </script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/js/jquery-1.8.2.min.js"></script> <script type="text/javascript"> function SetPageHeight() { var LHeight = $("#WinLeft").height(); var RHeight = $("#WinRight").height(); if (LHeight > RHeight) { $("#WinRight").height(LHeight); } else { $("#WinLeft").height(RHeight); } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <form method="post" action="./ShowInfo.aspx?moduleCode=101005&InfoID=5325" id="form1"> <input type="hidden" name="__VIEWSTATEGENERATOR" id="__VIEWSTATEGENERATOR" value="9F8A42F5" /> <input type="hidden" name="__EVENTVALIDATION" id="__EVENTVALIDATION" value="/wEdACQ38RIYHKXQ7b9zTxKApbXJHG/wAz6zFMxpBH8nmS4no3+Wm6PsxduRG/s89CSq4jgSvSoHeDKXkZqQA+hysl7BYjidqGrcx2pUX9GrP+XY5QaG8j79o0Q5mOGtywN3bzY9bwMXS1f77YuifDxco5OuALkoFs60Agx7PcElcydfN80ilFHJ8wbXWE6ML+wekx+Z1Zlg2gH8tEiTJ3EwEmTxIkzuSS2Usg7zr10n+JPVCoywGhu6UEZX+QqP7yNXjyGCxwiouR2H3NM6FSfMZG7tGdzwkwVoa41JmZA+7K0HJvfU1kH2GYxvlmOUUlax39Im/KDhI0ctBUzeem65O/9DkjFltJN4IT5bCj/aluk6QiNmFzejUeaFTniwbQk/hNQGYlUoAedBliJ2AjekgD3e1EvApTQ9AqNSuxTxKX9KmANF6kNocOZPbowmfTcrHUCFs7i4v9kfbOT0Sv0XoQzJddnc/BpRDWRohiqJc3KR3jqmxYguGN7ApI7keKpxGOK+1JYqIDe+ChbBrcmeqoHySAY+UnEidZYNLmsuAd43akYPKICNfh07FXtGf98vqBVO7hbYP8XwPCCWzGI+5rwp7SuM9eY8lgohPAOgRpXR5Mn0AOMqmtprHIRoS5gd1T74EpMSeM1j8Iqo2tnnA/5DK2fKn7LFXfJie8tlSnqv9Mza74wtzdPJwWEPabESo0QPCAaUUeucg6oQNgQKH3eUfakVCrm0uw/ywlqpXu6Ify9lb//D6tIMhyssUOdCZAJuomVVfxMm9T1WxTtDjb4Vf/p35znEypYcSMsFg6Wmww==" /> <script type="text/javascript"> var SelID = 1; function AA(id){ return document.getElementById(id); } function AddFavorite(sTitle) { if (document.all) { window.external.addFavorite(document.location.href,sTitle); } } function SetA(thisID,isOver) { if (isOver == 1) { if(AA('MC' + thisID).className.indexOf("MS") ==-1) { AA('MC' + thisID).className += " "+AA('MC' + thisID).className+"MS"; } } else { if (thisID != SelID) { AA('MC' + thisID).className = "L1"; } } } //SetA(SelID, 1); </script> <div class="defHead"> <div class="Head1"> <div class="PageW"> <div class="Head"><img src="/images/head2019.png" /></div> </div> </div> <div class="Nav"> <div class="PageW"> <ul> <li class="L1" id="MC0" onmousemove="SetA(0,1);" onmouseout="SetA(0,0);" onclick="self.location='/'"><a href="/">¾|‘站首页</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC1" onmousemove="SetA(1,1);" onmouseout="SetA(1,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101005'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101005">高端</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC2" onmousemove="SetA(2,1);" onmouseout="SetA(2,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101004'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101004">行业动æ€?/a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC3" onmousemove="SetA(3,1);" onmouseout="SetA(3,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101013'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101013">会员风采</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC4" onmousemove="SetA(4,1);" onmouseout="SetA(4,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101025'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101025">观点</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC5" onmousemove="SetA(5,1);" onmouseout="SetA(5,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101001'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101001">文äšg通知</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC6" onmousemove="SetA(6,1);" onmouseout="SetA(6,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101002'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101002">公告公示</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC7" onmousemove="SetA(7,1);" onmouseout="SetA(7,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101007'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101007">政策法规</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC8" onmousemove="SetA(8,1);" onmouseout="SetA(8,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem14/?moduleCode=101008'"><a href="/info/Module/Tem14/?moduleCode=101008">信用体系å»ø™®¾</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC9" onmousemove="SetA(9,1);" onmouseout="SetA(9,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101014'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101014">设计师风é‡?/a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC10" onmousemove="SetA(10,1);" onmouseout="SetA(10,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101019'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101019">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="def"> <div class="A1">  å½“前位置åQ?span id="Lab_CurrentLocation">首页 > é«˜ç«¯</span></div> </div> <div class="MainCont"> <div class="MainLeft" id="WinLeft"> <div class="B1"> <div class="null"></div> <div id="PanShowTitle" class="lcBlk"> <div id="artibodyTitle"> <h1><span id="Lab_Title">住徏部:军_®šä¿®æ”¹ã€Šå¾½{‘å·¥½E‹æ–½å·¥è®¸å¯ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹ç­‰ä¸‰éƒ¨è§„ç« åQè‡ªå…¬å¸ƒä¹‹æ—¥èµäh–½è¡Œï¼</span></h1> <div class="from_info"> 消息来源åQ?span id="Lab_Author">本网ç«?/span>     发布旉™—´åQ?span id="Lab_AppearDate">2021/4/12 16:53:20</span>     ‹¹è§ˆ‹Æ¡æ•°åQ?span id="Lab_BrowseCount"></span></div> </div> </div> <div class="null"></div> <div class="B1_01"> <span class="TDContent"><span id="Lab_Content"><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; white-space: normal; max-width: 100%; box-sizing: border-box; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 15px; line-height: 2.2; word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; text-indent: 2em; word-wrap: break-word !important;">4æœ?0日,住徏部发布关于修改三部规章的军_®šåQŒåŒ…括《实施工½E‹å¾è®‘Ö¼ºåˆ¶æ€§æ ‡å‡†ç›‘督规定》《徏½{‘å·¥½E‹æ–½å·¥è®¸å¯ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹ã€Šå¾è®‘Ö·¥½E‹å‹˜å¯Ÿè´¨é‡ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹ï¼Œè‡ªå…¬å¸ƒä¹‹æ—¥è“v施行ã€?/p></section><p><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; white-space: normal; max-width: 100%; box-sizing: border-box; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"/></p></section><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); white-space: normal; max-width: 100%; box-sizing: border-box; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; vertical-align: middle; display: inline-block; line-height: 0; word-wrap: break-word !important;"></section></section><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; white-space: normal; max-width: 100%; box-sizing: border-box; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"/></p></section><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; white-space: normal; max-width: 100%; box-sizing: border-box; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; text-indent: 2em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; font-size: 15px; word-wrap: break-word !important;">具体修改情况如下åQ?/span></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; text-indent: 2em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; font-size: 15px; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; text-indent: 2em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; font-size: 15px; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></strong></p><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; letter-spacing: 0.544px; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row nowrap; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: middle; width: auto; align-self: center; flex: 100 100 0%; height: auto; word-wrap: break-word !important;"><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px 14px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; font-size: 15px; letter-spacing: 0px; color: rgb(203, 63, 45); word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">修改《徏讑ַ¥½E‹å‹˜å¯Ÿè´¨é‡ç®¡ç†åŠžæ³•ã€?/strong></p></section></section></section></section><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; letter-spacing: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; display: inline-block; width: 677px; vertical-align: top; word-wrap: break-word !important;"><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 10px 9px 20px 15px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; display: inline-block; width: 672px; vertical-align: top; border-left: 1px solid rgb(203, 63, 45); border-bottom-left-radius: 0px; word-wrap: break-word !important;"><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; font-size: 14px; letter-spacing: 1px; line-height: 2.3; word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; text-indent: 0em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">一ã€?/strong>ž®†ç¬¬å››æ¡½W¬ä¸€‹Æ¾ä¸­çš„“徏设行政主½Ž¡éƒ¨é—¨â€ä¿®æ”¹äؓ“住房和城乡å»ø™®¾ä¸È®¡éƒ¨é—¨â€ã€‚其余条‹Æ¾ä¾æ­¤ä¿®æ”V€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">二ã€?/strong>ž®†ç¬¬äº”条½W¬äºŒ‹Æ¾ä¸­çš„“严格执行国家收è´ÒŽ ‡å‡†â€ä¿®æ”¹äؓ“加强åU¦ç®¡ç†ï¼ŒåŠæ—¶­‘³é¢æ”¯ä»˜å‹˜å¯Ÿè´¹ç”¨â€ã€?span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(203, 63, 45); word-wrap: break-word !important;">增加两款作äؓ½W¬ä¸‰‹Æ‘Ö’Œ½W¬å››‹Æ¾ï¼š</span></p><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; text-indent: 2em; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(203, 63, 45); word-wrap: break-word !important;">“徏讑֍•ä½åº”当依法将工程勘察文äšg送施工图审查机构审查。徏讑֍•ä½åº”当验收勘察报告,¾l„织勘察技术交底和验槽。â€?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(203, 63, 45); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"> </span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; text-indent: 2em; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(203, 63, 45); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">“徏讑֍•ä½é¡¹ç›®è´Ÿè´£äh应当按照有关规定履行代表å»ø™®¾å•ä½˜q›è¡Œå‹˜å¯Ÿè´¨é‡½Ž¡ç†çš„职责ã€?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(203, 63, 45); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">â€?/span></section><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">三ã€?/strong>ž®†ç¬¬ä¸ƒæ¡ä¿®æ”¹ä¸ºï¼šâ€œå·¥½E‹å‹˜å¯Ÿä¼ä¸šåº”当健全勘察质量管理体¾pÕd’Œè´¨é‡è´£ä“Q制度åQŒå¾ç«‹å‹˜å¯ŸçŽ°åœºå·¥ä½œè´¨é‡è´£ä»Õd¯˜q½æº¯åˆ¶åº¦ã€‚å·¥½E‹å‹˜å¯Ÿä¼ä¸šå°†å‹˜æŽ¢ã€è¯•éªŒã€æµ‹è¯•ç­‰æŠ€æœ¯æœåŠ¡å·¥ä½œäº¤ç”±å…·å¤‡ç›¸åº”技术条件的其他单位承担的,工程勘察企业对相兛_‹˜æŽ¢ã€è¯•éªŒã€æµ‹è¯•å·¥ä½œæˆæžœè´¨é‡å…¨é¢è´Ÿè´£ã€‚â€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">四ã€?/strong>ž®†ç¬¬ä¹æ¡ä¿®æ”¹ä¸ºï¼šâ€?span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(203, 63, 45); word-wrap: break-word !important;">工程勘察企业应当向设计、施工和监理½{‰å•ä½è¿›è¡Œå‹˜å¯ŸæŠ€æœ¯äº¤åº•ï¼Œå‚与施工验槽åQŒåŠæ—¶è§£å†›_·¥½E‹è®¾è®¡å’Œæ–½å·¥ä¸­ä¸Žå‹˜å¯Ÿå·¥ä½œæœ‰å…³çš„问题,按规定参加工½E‹ç«£å·¥éªŒæ”¶ã€?/span>â€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">五ã€?/strong>ž®†ç¬¬åäºŒæ¡ä¿®æ”¹äؓåQšâ€?span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(203, 63, 45); word-wrap: break-word !important;">工程勘察企业法定代表人应当徏立健全åƈ落实本单位质量管理制度,授权具备相应资格的äh员担任项目负责ähã€?/span>工程勘察企业™å¹ç›®è´Ÿè´£äººåº”当签¾|²è´¨é‡ç»ˆíw«è´£ä»ÀL‰¿è¯ÞZ¹¦åQŒæ‰§è¡Œå‹˜å¯Ÿçº²è¦å’Œå·¥ç¨‹å»ø™®¾å¼ºåˆ¶æ€§æ ‡å‡†ï¼Œè½å®žæœ¬å•ä½å‹˜å¯Ÿè´¨é‡ç®¡ç†åˆ¶åº¦ï¼Œåˆ¶å®š™å¹ç›®è´¨é‡ä¿è¯æŽªæ–½åQŒç»„¾l‡å¼€å±•å·¥½E‹å‹˜å¯Ÿå„™å¹å·¥ä½œã€‚â€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">六ã€?/strong>ž®†ç¬¬åå››æ¡ä¿®æ”¹äؓåQšâ€œå·¥½E‹å‹˜å¯Ÿå·¥ä½œçš„原始记录应当在勘察过½E‹ä¸­åŠæ—¶æ•´ç†ã€æ ¸å¯¹ï¼Œ¼‹®ä¿å–样、记录的真实和准¼‹®ï¼Œ¼›æ­¢åŽŸå§‹è®°å½•å¼„虚作假。钻探、取栗÷€åŽŸä½æµ‹è¯•ã€å®¤å†…试验等主要˜q‡ç¨‹çš„媄像资料应当留存备查。â€?/p><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; text-indent: 2em; word-wrap: break-word !important;">“司é’Õd‘˜ã€æ˜q°å‘˜ã€åœŸå·¥è¯•éªŒå‘˜½{‰ä½œä¸šäh员应当在原始记录上签字。工½E‹å‹˜å¯Ÿä¼ä¸šé¡¹ç›®è´Ÿè´£äh应当对原始记录进行验收åƈ½{‘Ö­—。â€?/section><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> “鼓励工½E‹å‹˜å¯Ÿä¼ä¸šé‡‡ç”¨ä¿¡æ¯åŒ–手段åQŒå®žæ—‰™‡‡é›†ã€è®°å½•ã€å­˜å‚¨å·¥½E‹å‹˜å¯Ÿæ•°æ®ã€‚â€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">七ã€?/strong>ž®†ç¬¬åå…­æ¡ä¸­çš„“观‹¹‹å‘˜ã€è¯•éªŒå‘˜ã€è®°å½•å‘˜ã€æœºé•¿ç­‰çŽ°åœºä½œä¸šäººå‘˜åº”当接受专业培训åQŒæ–¹å¯ä¸Šå²—”修改äؓâ€?span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(203, 63, 45); word-wrap: break-word !important;">叔R’»å‘˜ã€æ˜q°å‘˜ã€åœŸå·¥è¯•éªŒå‘˜½{‰äh员应当按照有兌™§„定接受安全生产、职业道得÷€ç†è®ºçŸ¥è¯†å’Œæ“ä½œæŠ€èƒ½ç­‰æ–šw¢çš„专业培训ã€?/span>â€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">八ã€?/strong>ž®†ç¬¬åä¸ƒæ¡ä¿®æ”¹äؓåQšâ€?span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(203, 63, 45); word-wrap: break-word !important;">工程勘察企业应当建立工程勘察档案½Ž¡ç†åˆ¶åº¦ã€?/span>工程勘察企业应当在勘察报告提交徏讑֍•ä½åŽ20日内ž®†å·¥½E‹å‹˜å¯Ÿæ–‡ä»¶å’Œå‹˜æŽ¢ã€è¯•éªŒã€æµ‹è¯•åŽŸå§‹è®°å½•åŠæˆæžœã€è´¨é‡å®‰å…¨ç®¡ç†è®°å½•å½’档保存。归档资料应当经™å¹ç›®è´Ÿè´£äººç­¾å­—确认,保存期限应当不少于工½E‹çš„设计使用òq´é™ã€‚â€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> “国安™¼“励工½E‹å‹˜å¯Ÿä¼ä¸šæŽ¨˜q›ä¼ ¾lŸè²ä½“档案数字化。电子档案与传统载体档案å…ähœ‰åŒç­‰æ•ˆåŠ›ã€‚â€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">九ã€?/strong>删去½W¬åå…«æ¡ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">十ã€?/strong>ž®†ç¬¬åä¹æ¡æ”¹ä¸ºç¬¬åå…«æ¡ï¼Œä¿®æ”¹ä¸ºï¼šâ€œåŽ¿¾U§ä»¥ä¸Šäh民政府住房和城乡å»ø™®¾ä¸È®¡éƒ¨é—¨æˆ–者其他有关部门(以下½Ž€¿U°å·¥½E‹å‹˜å¯Ÿè´¨é‡ç›‘督部门)应当通过‘双随机、一公开’方式开展工½E‹å‹˜å¯Ÿè´¨é‡ç›‘½Ž¡ï¼Œ‹‚€æŸ¥åŠå¤„理¾l“果及时向社会公开。â€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> “工½E‹å‹˜å¯Ÿè´¨é‡ç›‘督部门可以通过政府购买技术服务方式,聘请å…ähœ‰ä¸“业技术能力的单位和äh员对工程勘察质量˜q›è¡Œ‹‚€æŸ¥ï¼Œæ‰€éœ€è´¹ç”¨å‘本¾U§èƒ¦æ”¿ç”³è¯·äºˆä»¥ä¿éšœã€‚â€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> “工½E‹å‹˜å¯Ÿè´¨é‡ç›‘督部门应当运用互联网½{‰ä¿¡æ¯åŒ–手段开展工½E‹å‹˜å¯Ÿè´¨é‡ç›‘½Ž¡ï¼Œæå‡ç›‘管的精准化、智能化水åã^。â€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">十一ã€?/strong>ž®†ç¬¬äºŒåä¸‰æ¡æ”¹äؓ½W¬äºŒåäºŒæ¡ï¼Œä¿®æ”¹ä¸ºï¼š</p><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; text-indent: 2em; word-wrap: break-word !important;">˜qåæœ¬åŠžæ³•è§„定,<span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(203, 63, 45); word-wrap: break-word !important;">å»ø™®¾å•ä½</span>有下列行ä¸ÞZ¹‹ä¸€çš„,由工½E‹å‹˜å¯Ÿè´¨é‡ç›‘督部门责令改正,å¤?万元以上3万元以下的罚‹Æ¾ï¼š</section><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> åQˆä¸€åQ‰æœªæä¾›å¿…要的现场工作条ä»Óž¼›</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> åQˆäºŒåQ‰æœªæä¾›ä¸Žå·¥½E‹å‹˜å¯Ÿæœ‰å…³çš„原始资料或者提供的原始资料不真实、不可靠åQ?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> åQˆä¸‰åQ‰æœª¾l„织勘察技术交底;</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> åQˆå››åQ‰æœª¾l„织验槽ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">十二ã€?/strong>ž®†ç¬¬äºŒåäº”条改äؓ½W¬äºŒåå››æ¡ï¼Œä¿®æ”¹ä¸ºï¼š</p><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; text-indent: 2em; word-wrap: break-word !important;">˜qåæœ¬åŠžæ³•è§„定,<span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(203, 63, 45); word-wrap: break-word !important;">工程勘察企业</span>有下列行ä¸ÞZ¹‹ä¸€çš„,由工½E‹å‹˜å¯Ÿè´¨é‡ç›‘督部门责令改正,å¤?万元以上3万元以下的罚‹Æ¾ï¼š</section><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> åQˆä¸€åQ‰ä‹É用的勘察仪器、设备不满èƒö相关规定åQ?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> åQˆäºŒåQ‰å¸é’Õd‘˜ã€æ˜q°å‘˜ã€åœŸå·¥è¯•éªŒå‘˜½{‰å…³é”®å²—位作业äh员未接受专业培训åQ?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> åQˆä¸‰åQ‰æœªæŒ‰è§„定参加徏讑֍•ä½ç»„¾l‡çš„勘察技术交底或者验槽;</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> åQˆå››åQ‰åŽŸå§‹è®°å½•å¼„虚作假;</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> åQˆäº”åQ‰æœªž®†é’»æŽ¢ã€å–æ —÷€åŽŸä½æµ‹è¯•ã€å®¤å†…试验等主要˜q‡ç¨‹çš„媄像资料留存备查;</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> åQˆå…­åQ‰æœªæŒ‰è§„定及时将工程勘察文äšg和勘探、试验、测试原始记录及成果、质量安全管理记录归档保存ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">十三ã€?/strong>ž®†ç¬¬äºŒåå…­æ¡æ”¹äؓ½W¬äºŒåäº”条,修改为:<br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; text-indent: 2em; word-wrap: break-word !important;">˜qåæœ¬åŠžæ³•è§„定,<span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(203, 63, 45); word-wrap: break-word !important;">工程勘察企业法定代表äº?/span>有下列行ä¸ÞZ¹‹ä¸€çš„,由工½E‹å‹˜å¯Ÿè´¨é‡ç›‘督部门责令改正,å¤?万元以上3万元以下的罚‹Æ¾ï¼š</section><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> åQˆä¸€åQ‰æœªå»ºç«‹æˆ–者落实本单位勘察质量½Ž¡ç†åˆ¶åº¦åQ?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> åQˆäºŒåQ‰æŽˆæƒä¸å…·å¤‡ç›¸åº”资格的项目负责äh开展勘察工作;</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> åQˆä¸‰åQ‰æœªæŒ‰è§„定在工程勘察文äšg上签字或者盖章ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">十四ã€?/strong>增加一条,作äؓ½W¬äºŒåå…­æ¡ï¼š</p><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; text-indent: 2em; word-wrap: break-word !important;">˜qåæœ¬åŠžæ³•è§„定,<span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(203, 63, 45); word-wrap: break-word !important;">工程勘察企业™å¹ç›®è´Ÿè´£äº?/span>有下列行ä¸ÞZ¹‹ä¸€çš„,由工½E‹å‹˜å¯Ÿè´¨é‡ç›‘督部门责令改正,å¤?万元以上3万元以下的罚‹Æ¾ï¼š</section><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> åQˆä¸€åQ‰æœªæ‰§è¡Œå‹˜å¯Ÿ¾U²è¦å’Œå·¥½E‹å¾è®‘Ö¼ºåˆ¶æ€§æ ‡å‡†ï¼›</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> åQˆäºŒåQ‰æœªè½å®žæœ¬å•ä½å‹˜å¯Ÿè´¨é‡ç®¡ç†åˆ¶åº¦ï¼Œæœªåˆ¶å®šé¡¹ç›®è´¨é‡ä¿è¯æŽªæ–½ï¼›</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> åQˆä¸‰åQ‰æœªæŒ‰è§„定在工程勘察文äšg上签字;</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> åQˆå››åQ‰æœªå¯¹åŽŸå§‹è®°å½•è¿›è¡ŒéªŒæ”¶åƈ½{‘Ö­—åQ?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> åQˆäº”åQ‰æœªå¯¹å½’档资料签字确认ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">十五ã€?/strong>ž®†ç¬¬äºŒåä¸ƒæ¡ä¿®æ”¹ä¸ºï¼šâ€œä¾ç…§æœ¬åŠžæ³•è§„定åQŒç»™äºˆå¾è®‘֍•ä½ã€å‹˜å¯Ÿä¼ä¸šç½š‹Æ‘Ö¤„¾|šçš„åQŒç”±å·¥ç¨‹å‹˜å¯Ÿè´¨é‡ç›‘督部门对徏讑֍•ä½ã€å‹˜å¯Ÿä¼ä¸šçš„法定代表人和其他直接责ä“Q人员处以<span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(203, 63, 45); word-wrap: break-word !important;">企业¾|šæ¬¾æ•°é¢çš?%以上10%以下</span>的罚‹Æ¾ã€‚â€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; text-indent: 2em; word-wrap: break-word !important;">此外åQŒå¯¹ç›¸å…³æ¡æ–‡åºå·ä½œç›¸åº”调整ã€?/p></section></section></section><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; text-indent: 2em; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"/></p></section><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; white-space: normal; max-width: 100%; box-sizing: border-box; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row nowrap; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: middle; width: auto; flex: 0 0 0%; height: auto; align-self: center; word-wrap: break-word !important;"><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; transform: rotateZ(210deg); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; text-align: center; line-height: 1; font-size: 11px; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; width: 0px; display: inline-block; border-bottom: 1.2em solid rgb(203, 63, 45); word-wrap: break-word !important; border-left: 0.7em solid transparent !important; border-right: 0.7em solid transparent !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><svg viewbox="0 0 1 1" style="float:left;line-height:0;width:0;vertical-align:top;"></svg></section></section></section></section></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: middle; width: auto; align-self: center; flex: 100 100 0%; height: auto; word-wrap: break-word !important;"><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px 14px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; font-size: 15px; letter-spacing: 0px; color: rgb(203, 63, 45); word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">修改《徏½{‘å·¥½E‹æ–½å·¥è®¸å¯ç®¡ç†åŠžæ³•ã€?/strong></p></section></section></section></section><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0px; text-align: justify; white-space: normal; max-width: 100%; box-sizing: border-box; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline-block; width: 677px; vertical-align: top; word-wrap: break-word !important;"><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 10px 9px 20px 15px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; display: inline-block; width: 672px; vertical-align: top; border-left: 1px solid rgb(203, 63, 45); border-bottom-left-radius: 0px; word-wrap: break-word !important;"><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; font-size: 15px; letter-spacing: 1px; line-height: 2.2; word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> 一、将《徏½{‘å·¥½E‹æ–½å·¥è®¸å¯ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹ï¼ˆä½æˆ¿å’ŒåŸŽä¹¡å¾è®ùNƒ¨ä»¤ç¬¬18åøP¼Œæ ÒŽ®ä½æˆ¿å’ŒåŸŽä¹¡å¾è®ùNƒ¨ä»¤ç¬¬42号修改)½W¬å››æ¡ç¬¬ä¸€‹Æ„¡¬¬äºŒé¡¹ä¿®æ”¹ä¸ºï¼šâ€?span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(203, 63, 45); word-wrap: break-word !important;">依法应当办理å»ø™®¾å·¥ç¨‹è§„划许可证的åQŒå·²¾lå–得徏讑ַ¥½E‹è§„划许可证ã€?/span>â€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> ž®†ç¬¬å››æ¡½W¬ä¸€‹Æ„¡¬¬äº”项修改为:â€?span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(203, 63, 45); word-wrap: break-word !important;">有满­‘Ïx–½å·¥éœ€è¦çš„资金安排、施工图¾U¸åŠæŠ€æœ¯èµ„料,å»ø™®¾å•ä½åº”当提供å»ø™®¾èµ„金已经落实承诺书,施工图设计文件已按规定审查合根{€?/span>â€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> 删去½W¬å››æ¡ç¬¬ä¸€‹Æ„¡¬¬ä¸ƒé¡¹ã€ç¬¬å…«é¡¹ã€?/p></section></section></section><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; white-space: normal; max-width: 100%; box-sizing: border-box; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; text-indent: 2em; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"/></p></section><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; white-space: normal; max-width: 100%; box-sizing: border-box; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row nowrap; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: middle; width: auto; flex: 0 0 0%; height: auto; align-self: center; word-wrap: break-word !important;"><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; transform: rotateZ(210deg); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; text-align: center; line-height: 1; font-size: 11px; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; width: 0px; display: inline-block; border-bottom: 1.2em solid rgb(203, 63, 45); word-wrap: break-word !important; border-left: 0.7em solid transparent !important; border-right: 0.7em solid transparent !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><svg viewbox="0 0 1 1" style="float:left;line-height:0;width:0;vertical-align:top;"></svg></section></section></section></section></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: middle; width: auto; align-self: center; flex: 100 100 0%; height: auto; word-wrap: break-word !important;"><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px 14px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; font-size: 15px; letter-spacing: 0px; color: rgb(203, 63, 45); word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">修改《实施工½E‹å¾è®‘Ö¼ºåˆ¶æ€§æ ‡å‡†ç›‘督规定ã€?/strong></p></section></section></section></section><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0px; text-align: justify; white-space: normal; max-width: 100%; box-sizing: border-box; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline-block; width: 677px; vertical-align: top; word-wrap: break-word !important;"><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 10px 9px 20px 15px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; display: inline-block; width: 672px; vertical-align: top; border-left: 1px solid rgb(203, 63, 45); border-bottom-left-radius: 0px; word-wrap: break-word !important;"><section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; font-size: 15px; letter-spacing: 1px; line-height: 2.2; word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; max-width: 100%; box-sizing: border-box; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"> 删去《实施工½E‹å¾è®‘Ö¼ºåˆ¶æ€§æ ‡å‡†ç›‘督规定》(å»ø™®¾éƒ¨ä×o½W?1åøP¼Œæ ÒŽ®ä½æˆ¿å’ŒåŸŽä¹¡å¾è®ùNƒ¨ä»¤ç¬¬23号修改)½W¬äº”条第二款ã€?/p></section></section></section></p><p><br/></p></span></span> <span id="PageNum"></span> <p class="SP1">ã€?a href="javascript:window.external.addFavorite(window.location.href,'住徏部:军_®šä¿®æ”¹ã€Šå¾½{‘å·¥½E‹æ–½å·¥è®¸å¯ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹ç­‰ä¸‰éƒ¨è§„ç« åQè‡ªå…¬å¸ƒä¹‹æ—¥èµäh–½è¡Œï¼')">收藏此页</a>】ã€?a href="javascript:doZoom(16)">å¤?/a> <a href="javascript:doZoom(14)">ä¸?/a> <a href="javascript:doZoom(12)">ž®?/a>】ã€?a href="javascript:LoadPrintJs()">打印</a>】ã€?a href="javascript:window.close()">关闭</a>ã€?/p> <div style="display: none;"><input name="Txt_InfoID" type="text" value="5325" id="Txt_InfoID" /></div> </div> </div> </div> <div class="Right" id="WinRight"> <div class="D1"> <div class="D1_T">最æ–îC¿¡æ?/div> <div class="D1_C" id="showArea"></div> </div> <div class="D4"> <input name="Txt_SearchKey" type="text" id="Txt_SearchKey" class="Txt_SearchKey" /> <input type="submit" name="But_Search" value="搜烦" id="But_Search" class="But_Search" /> </div> <div class="D3"> <div class="S_B_01"> <ul> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101003" target="_blank"><img src="/images/link1.jpg" alt="办事指南" /></a></li> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101018" target="_blank"><img src="/images/link2.jpg" alt="下蝲中心" /></a></li> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101017001" target="_blank"><img src="/images/link3.jpg" alt="企业招聘" /></a></li> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101017002" target="_blank"><img src="/images/link4.jpg" alt="个äh求职" /></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="defCopy"> <div class="CopyPageW"> <div class="Copyright"> <div class="Copy_Tit">友情链接åQ?/div> <div class="Copy_L"> <div class="Copy_L_P"> <ul> <li><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172262670663.jpg" title="中国住房与城乡徏è®ùNƒ¨"></a></li> <li><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172272840834.jpg" title="住房与城乡徏è®ùNƒ¨æ‰§ä¸šæ³¨å†Œä¸­å¿ƒ"></a></li> <li><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20172228405041842.jpg" title="沛_—省住房和城乡å»ø™®¾åŽ?></a></li> <li><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172275026441.jpg" title="中国勘察设计协会"></a></li> <li><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/201810181433294845.jpg" title="沛_—政务服务¾|?></a></li> <li><a href="" target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20191231143449856.jpg" title=""></a></li> </ul> </div> <div class="Copy_L_C"> <select name="CopyRight1$DDL_ZNBM" id="CopyRight1_DDL_ZNBM" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---职能部门---</option> <option value="http://www.mohurd.gov.cn/">中华人民共和国徏è®ùNƒ¨</option> <option value="http://www.pqrc.org.cn/">å»ø™®¾éƒ¨æ‰§ä¸šæ³¨å†Œä¸­å¿?/option> <option value="http://www.chinaeda.org.cn">中国勘察设计协会</option> <option value="http://hnjs.henan.gov.cn">沛_—省住房和城乡å»ø™®¾åŽ?/option> <option value="http://zczx.hnjs.gov.cn/">省徏设执业资格注册中å¿?/option> <option value="http://www.hnzwfw.gov.cn">沛_—政务服务¾|?/option> </select> <select name="CopyRight1$DDL_DSLJ" id="CopyRight1_DDL_DSLJ" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---地市链接---</option> <option value="http://zfhcxjsj.kaifeng.gov.cn/">开ž®å¸‚住房和城乡徏讑ֱ€</option> <option value="http://zzjsj.zhengzhou.gov.cn/">郑州市城乡徏讑ֱ€</option> <option value="http://zjw.nanyang.gov.cn/">南阳住房和城乡徏讑ֱ€</option> <option value="http://www.jzjsw.gov.cn/">焦作市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://zjj.hebi.gov.cn/">鹤壁市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://zjj.xinxiang.gov.cn/">æ–îC¹¡å¸‚住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://lyszjj.ly.gov.cn/">‹z›é˜³å¸‚住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://ayzjj.anyang.gov.cn/index.jsp">安阳市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://lhzj.gov.cn/index.html">漯河市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://xcszjj.xuchang.gov.cn/">许昌市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://zfcxjs.zhoukou.gov.cn/">周口市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://zjj.zhumadian.gov.cn/">驻马店市住房和城乡徏讑ֱ€</option> <option value="http://www.smxec.com/Index.asp">三门峡徏设信息网</option> <option value="http://zjj.jiyuan.gov.cn/">‹¹Žæºäº§åŸŽèžåˆ½Cø™ŒƒåŒÞZ½æˆ¿å’ŒåŸŽä¹¡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.pyjs.gov.cn/pc/">‹È®é˜³å¸‚徏讄¡½‘</option> <option value="http://zfcxjsj.xinyang.gov.cn/">信阳市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> </select> <select name="CopyRight1$DDL_YHXH" id="CopyRight1_DDL_YHXH" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---友好协会---</option> <option value="http://www.haec.org.cn/">沛_—省徏讄¡›‘理协ä¼?/option> <option value="http://www.hngczlxxw.com/f">沛_—省徏讑ַ¥½E‹è´¨é‡ç›‘督检‹¹‹è¡Œä¸šåä¼?/option> <option value="http://www.hnfdc.org.cn/">沛_—省房åœîCñ”业协ä¼?/option> <option value="http://www.hngcjs.net/">沛_—工程å»ø™®¾ä¿¡æ¯¾|?/option> <option value="http://www.hnrea.org.cn/">沛_—省房åœîCñ”ä¼îC­h师与¾lçºªäººåä¼?/option> <option value="http://www.hncen.net/">沛_—省徏设教育协ä¼?/option> <option value="http://www.hnjskjxh.com/">沛_—省徏讄¡§‘技协会</option> </select> 您是½W¬ï¼š<span id="CopyRight1_Lab_WebCount"><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/2.gif'><img src='/images/count/1.gif'><img src='/images/count/9.gif'><img src='/images/count/6.gif'><img src='/images/count/4.gif'><img src='/images/count/5.gif'><img src='/images/count/3.gif'><img src='/images/count/0.gif'></span>讉K—®è€? </div> </div> <div class="Copy_R"> 版权所æœ?沛_—省工½E‹å‹˜å¯Ÿè®¾è®¡è¡Œä¸šåä¼?br> 备案序号åQ?a target="_blank" style="color:white;">豫ICPå¤?6038403å?1</a><br> 技术支持:沛_—智邦¿U‘技有限公司 </div> <div class="Copy-Center-WX"></div> </div> </div> </div> <script language="javascript" type="text/javascript"> function NewOpen(DDL_obj) { var index = DDL_obj.selectedIndex; var webUrl = DDL_obj.options[index].value; window.open(webUrl); } </script> <script language='javascript'>SetA(1, 1); SelID=1</script></form> <a href="http://www.aomen24.com/">»Ø¼ÒµÄÓÕ»ó34¼¯ÏÂÔØ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <script id="COUNTER_FORIE" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/PClass/Js/show_TZ.js"></script> <script type="text/javascript"> function resizeImg(obj) { var obj = document.getElementById(obj); var objContent = obj.innerHTML; var imgs = obj.getElementsByTagName('img'); if(imgs==null) return; for(var i=0; i<imgs.length; i++) { if(imgs[i].width>600) { imgs[i].width = 600; } } } window.onload = function () { resizeImg('Lab_Content'); SetPageHeight(); } </script>